PSIA MODLITWA DO CZŁOWIEKA

 1.    Moje życie trwa 10-15 lat. Każde rozstanie z Tobą zadaje mi ból. Zastanów się zanim sobie mnie sprawisz.

 2.    Daj mi trochę czasu na zrozumienie, czego ode mnie wymagasz

 3.    Obudź we mnie zaufanie – jest mi potrzebne do życia.

 4.    Nigdy nie gniewaj się na mnie za karę. Ty masz swoją pracę, przyjaciół – ja mam tylko Ciebie.

 5.    Porozmawiaj ze mną czasami. Nawet jeśli nie do końca rozumiem Twoje słowa, rozumiem głos, który do mnie mówi.

 6.    Wiedz, że nigdy nie zapominam, jak mnie traktowano.

 7.    Zanim mnie uderzysz, pomyśl, że moje szczęki z łatwością mogą zmiażdżyć Twoją dłoń, a jednak tego nie robią.

 8.    Zanim złajasz mnie, że jestem „nieposłuszny” lub „leniwy” podczas wykonywania pracy, pomyśl, że może ciąży mi nieodpowiednie pożywienie, że może zbyt długo przebywałem na słońcu, lub że może moje serce jest zmęczone.

 9.    Otocz mnie opieką, gdy będę stary – Ty też się pewnego dnia zestarzejesz.

 10.     Bądź przy mnie w każdej trudnej chwili. Nigdy nie mów: „Nie mogę na coś takiego patrzeć”, lub „niech to się stanie podczas mojej nieobecności”. Kiedy jesteś przy mnie wszystko staje się łatwiejsze."

 

 Autor nieznany